Segédlet ADR fuvarokmány kitöltéséhez

Segédlet az ADR 2-9 osztály anyagai és tárgyai belföldi és nemzetközi fuvarozásához / szállításához

Oszlopok láthatóságának beállítása
UN szám Magyar megnevezés Angol megnevezés Francia megnevezés Német megnevezés Bárca száma (ADR 5.2.2) Csomagolási csoport (ADR 2.1.1.3) Alagút korlátozási kód (ADR 8.6)
1001 ACETILÉN, OLDOTT ACETYLENE, DISSOLVED ACÉTYLÈNE DISSOUS ACETYLEN, GELÖST 2.1 (B/D)
1002 LEVEGŐ, SŰRÍTETT AIR, COMPRESSED AIR COMPRIMÉ LUFT, VERDICHTET (DRUCKLUFT) 2.2 (E)
1003 LEVEGŐ, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT AIR, REFRIGERATED LIQUID AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ LUFT, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG 2.2 (5.1) (C/E)
1005 AMMÓNIA, VÍZMENTES AMMONIA, ANHYDROUS AMMONIAC ANHYDRE AMMONIAK, WASSERFREI 2.3 (8) (C/D)
1006 ARGON, SŰRÍTETT ARGON, COMPRESSED ARGON COMPRIMÉ ARGON, VERDICHTET 2.2 (E)
1008 BÓR-TRIFLUORID BORON TRIFLUORIDE TRIFLUORURE DE BORE BORTRIFLUORID 2.3 (8) (C/D)
1009 BRÓM-TRIFLUOR-METÁN (R13B1 HŰTŐGÁZ) BROMOTRIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1) BROMOTRIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1) BROMTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13B1) 2.2 (C/E)
1010 BUTADIÉNEK, STABILIZÁLT vagy BUTADIÉNEK ÉS SZÉNHIDROGÉN KEVERÉKE, STABILIZÁLT, 40%-nál több butadién tartalommal BUTADIENES, STABILIZED or BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than 40 % butadienes BUTADIÈNES STABILISÉS ou BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit mehr als 40 % Butadienen 2.1 (B/D)
1011 BUTÁN BUTANE BUTANE BUTAN 2.1 (B/D)
1012 BUTÉN BUTYLENE BUTYLÈNE BUTEN 2.1 (B/D)
1013 SZÉN-DIOXID CARBON DIOXIDE DIOXYDE DE CARBONE KOHLENDIOXID 2.2 (C/E)
1016 SZÉN-MONOXID, SŰRÍTETT CARBON MONOXIDE, COMPRESSED MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ KOHLENMONOXID, VERDICHTET 2.3 (2.1) (B/D)
1017 KLÓR CHLORINE CHLORE CHLOR 2.3 (5.1+8) (C/D)
1018 KLÓR-DIFLUOR-METÁN (R 22 HŰTŐGÁZ) CHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 22) CHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22) CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 22) 2.2 (C/E)
1020 KLÓR-PENTAFLUOR-ETÁN (R 115 HŰTŐGÁZ) CHLOROPENTAFLUORO-ETHANE (REFRIGERANT GAS R 115) CHLOROPENTAFLUOR-ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 115) CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115) 2.2 (C/E)
1021 1-KLÓR-1,2,2,2-TETRAFLUOR-ETÁN (R 124 HŰTŐGÁZ) 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124) CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 124) 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 124) 2.2 (C/E)
1022 KLÓR-TRIFLUOR-METÁN (R 13 HŰTŐGÁZ) CHLOROTRIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 13) CHLOROTRIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13) CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 13) 2.2 (C/E)
1023 VÁROSI GÁZ, SŰRÍTETT COAL GAS, COMPRESSED GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ STADTGAS, VERDICHTET 2.3 (2.1) (B/D)
1026 DICIÁN CYANOGEN CYANOGÈNE DICYAN 2.3 (2.1) (B/D)
1027 CIKLOPROPÁN CYCLOPROPANE CYCLOPROPANE CYCLOPROPAN 2.1 (B/D)
1028 DIKLÓR-DIFLUOR-METÁN (R 12 HŰTŐGÁZ) DICHLORODIFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 12) DICHLORODIFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12) DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 12) 2.2 (C/E)
1029 DIKLÓR-FLUOR-METÁN (R 21 HŰTŐGÁZ) DICHLOROFLUORO-METHANE (REFRIGERANT GAS R 21) DICHLOROFLUORO-MÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 21) DICHLORMONOFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 21) 2.2 (C/E)
1030 1,1-DIFLUOR-ETÁN (R 152a HŰTŐGÁZ) 1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a) DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) 2.1 (B/D)
1032 DIMETIL-AMIN, VÍZMENTES DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE DIMETHYLAMIN, WASSERFREI 2.1 (B/D)
1033 DIMETIL-ÉTER DIMETHYL ETHER ÉTHER MÉTHYLIQUE DIMETHYLETHER 2.1 (B/D)
1035 ETÁN ETHANE ÉTHANE ETHAN 2.1 (B/D)
1036 ETIL-AMIN ETHYLAMINE ÉTHYLAMINE ETHYLAMIN 2.1 (B/D)
1037 ETIL-KLORID ETHYL CHLORIDE CHLORURE D'ÉTHYLE ETHYLCHLORID 2.1 (B/D)
1038 ETILÉN, MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG 2.1 (B/D)
1039 ETIL-METIL-ÉTER ETHYL METHYL ETHER ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE ETHYLMETHYLETHER 2.1 (B/D)
1040 ETILÉN-OXID ETHYLENE OXIDE OXYDE D'ÉTHYLÈNE ETHYLENOXID 2.3 (2.1) (B/D)
1040 ETILÉN-OXID NITROGÉNNEL 50 °C-on legfeljebb 1 MPa (10 bar) össznyomásig ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C OXYDE D'ÉTHYLÈNE AVEC DE L'AZOTE jusqu'à une pression totale de 1 Mpa (10 bar) à 50 °C ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C 2.3 (2.1) (B/D)
1041 ETILÉN-OXID ÉS SZÉN-DIOXID KEVERÉK 9%-nál több, de legfeljebb 87% etilén-oxid tartalommal ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide OXYDE D'ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d'oxyde d'éthylène ETHYLENOXID UND KOHLENDIOXID, GEMISCH mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid 2.1 (B/D)
1043 AMMÓNIA MŰTRÁGYA OLDAT szabad ammónia-tartalommal FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l'ammoniac non combiné DÜNGEMITTEL, LÖSUNG, mit freiem Ammoniak 2.2 (E)
1044 TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK sűrített vagy cseppfolyósított gázzal FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié FEUERLÖSCHER mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas 2.2 (E)
1045 FLUOR, SŰRÍTETT FLUORINE, COMPRESSED FLUOR COMPRIMÉ FLUOR, VERDICHTET 2.3 (5.1+8) (D)
1046 HÉLIUM, SŰRÍTETT HELIUM, COMPRESSED HÉLIUM COMPRIMÉ HELIUM, VERDICHTET 2.2 (E)
1048 HIDROGÉN-BROMID, VÍZMENTES HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS BROMURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE BROMWASSERSTOFF, WASSERFREI 2.3 (8) (C/D)
1049 HIDROGÉN, SŰRÍTETT HYDROGEN, COMPRESSED HYDROGÈNE COMPRIMÉ WASSERSTOFF, VERDICHTET 2.1 (B/D)
1050 HIDROGÉN-KLORID, VÍZMENTES HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDRUOS CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE CHLORWASSERSTOFF, WASSERFREI 2.3 (8) (C/D)
1051 HIDROGÉN-CIANID, STABILIZÁLT, 3%-nál kevesebb víztartalommal HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3 % water CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser 6.1 (3) I (D)
1052 HIDROGÉN-FLUORID, VÍZMENTES HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDRUOS FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI 8 (6.1) I (C/D)
1053 HIDROGÉN-SZULFID HYDROGEN SULPHIDE SULFURE D'HYDROGÈNE SCHWEFELWASSERSTOFF 2.3 (2.1) (B/D)
1055 IZOBUTÉN ISOBUTYLENE ISOBUTYLÈNE ISOBUTEN 2.1 (B/D)
1056 KRIPTON, SŰRÍTETT KRYPTON, COMPRESSED KRYPTON COMPRIMÉ KRYPTON, VERDICHTET 2.2 (E)
1057 ÖNGYÚJTÓK vagy ÖNGYÚJTÓ UTÁNTÖLTŐK gyúlékony gáz tartalommal LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable FEUERZEUGE mit entzündbarem Gas oder NACHFÜLLPATRONEN FÜR FEUERZEUGE mit entzündbarem Gas 2.1 (D)
1058 CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ, nem gyúlékony, nitrogén, szén-dioxid vagy levegő alatt LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft 2.2 (C/E)
1060 METIL-ACETILÉN ÉS PROPADIÉN KEVERÉK, STABILIZÁLT, mint P1 keverék vagy P2 keverék METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED such as mixture P1 or mixture P2 MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ comme le mélange P1, le mélange P2 METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P 1) (Gemisch P 2) 2.1 (B/D)
1061 METIL-AMIN, VÍZMENTES METHYLAMINE, ANHYDROUS MÉTHYLAMINE ANHYDRE METHYLAMIN, WASSERFREI 2.1 (B/D)
1062 METIL-BROMID legfeljebb 2% klórpikrin tartalommal METHYL BROMIDE with not more than 2 % chloropicrin BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2 % de chloropicrine METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin 2.3 (C/D)