Kisokos

Alap információkat adunk közre a kisokosban.

Azokhoz szólunk: akik már szállítottak veszélyes árut (de nem tudták róla, hogy az az volt); és azokhoz is, akik szoktak szállítani veszélyes árut, vagy akik szállítani fognak ilyet a jövőben.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályozás az üzemeltető, a hatóság és az érintett település polgármestere részére feladatokat és azokhoz hozzárendelt határidőket szab meg, melyeket az üzemazonosítás kisokos rendszerez.

A tűzvédelem és a munkavédelem egymástól elválaszthatatlan terület, amely egy vállalkozásnál tulajdonképpen egy szerves egységet képez, hiszen a mindennapi életben az előírások komplexen jelennek meg.

Veszélyes áruk közúti szállítása (ADR)

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás, az ADR meghatározza egyrészt azokat a veszélyes árukat, amelyek a nemzetközi szállításból ki vannak zárva; másrészt azokat a veszélyes árukat, amelyek nemzetközi szállítása az előírt feltételekkel engedélyezett.

Segédlet ADR fuvarokmány kitöltéséhez

Segédlet az ADR 2-9 osztály anyagai és tárgyai belföldi és nemzetközi fuvarozásához / szállításához.

Üzemazonosítás

A veszélyes ipari üzem azonosítási folyamatában figyelembe veendő minden veszélyes létesítmény; amely olyan, az üzemben elhatárolható önálló egységet jelent, amelyben a mennyiség nagyságától függetlenül veszélyes anyag előállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik.

Munkavédelem

A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények és előírások rendszere.

Tűzvédelem

A hagyományos tűzvédelmi feladatokon (pl. tűzvédelmi szabályzat készítése) túlmenően figyelmet fordítunk a vállalkozások által használt járművek tűzoltó készülékkel való ellátásával kapcsolatos előírások megismertetésére és betartatására.