Gyakran Ismételt Kérdések

Az ADR Szabályzat kétévente történő változásával az is változik, amit ügyfeleink tudni szeretnének, fontosnak tartanak, vagy érintheti őket.

A feltett kérdések és az arra adott válaszok másoknak is hasznosak lehetnek, ezért azokat rövidített formában itt tesszük közzé.

Sokféle, gyakran 20-22 féle veszélyes árut szállítunk fuvaronként. A szállításra kerülő veszélyes áruk biztonsági adatlapjaival el kell-e látni a járművet?

A biztonsági adatlapok készítésének alapja nem az ADR, hanem a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai tanácsi rendelet, amelynek rendelkezéseit az abban meghatározott anyagok és készítmények gyártására, forgalomba hozatalára vagy felhasználására kell alkalmazni. A szállító alatt ebben az esetben a gyártót, az importőrt, az egyedüli képviselőt, a továbbfelhasználót vagy a forgalmazót kell érteni és nem az ADR szerinti szállítót. 

A közúti szállításra vonatkozóan a biztonsági adatlap 14. pontja tartalmaz ugyan alapvető osztályozási információkat, azonban elkészítését, tartalmi és formai követelményeit nem az ADR írja elő, ezért a biztonsági adatlap nem szállítási dokumentum és azzal a járművet ellátni nem kell.

A cégünk a veszélyes áru szállításban 2015 óta csak feladóként vesz részt. A feladott mennyiség meghaladja az árura vonatkozó mentességi határt. Kell-e nekünk biztonsági tanácsadót megbíznunk?

Igen. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a veszélyes áruk szállításában csak feladóként vesznek részt és a 2018. december 31-ig érvényes előírások alapján nem kellett biztonsági tanácsadót kinevezniük, az ADR 1.8.3.1 bekezdés 2019. január 1-től érvényes előírásaitól eltérően legkésőbb 2022. december 31-ig kell biztonsági tanácsadót kinevezniük. Ez a nemzetközi átmeneti előírás nem lesz benne az ADR-2023-ban. Mivel a belföldi szabályozás ezt eddig is előírta, ezért belföldön ez nem jelent változást.

ADR hatálya alá tartozó veszélyes hulladékot szeretnék szállítani 7,5 tonnás tehergépkocsival. Csak belföldi fuvart szeretnék vállalni, külföldre nem megyek. Kell-e a járműre felrakni az „A” táblát?

Nem kell, mert egyrészt belföldi szállításról van szó, másrészt az ADR nem írja elő az „A” tábla használatát. Ha az autón már rajta van a tábla, akkor rajta maradhat; az nem hiányosság.

Mi a különbség az ADR 1.3-as oktatás és az ADR oktatási bizonyítvány között?

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásra mindenkinek szüksége van, aki a veszélyes áruk kezelésében vesz részt. Az oktatáson való részvételről a munkáltató igazolást állít ki. Az igazolás tulajdonosa az ADR-ben meghatározott mentességek alkalmazása esetén gépkocsit is vezethet. Számonkérés, vagy vizsgakötelezettség itt nincs. (bővebben blogunkban).

A kártya formátumú ADR oktatási bizonyítványra azoknak a gépkocsivezetőknek van szüksége, akik narancssárga táblával jelölt járműveket kívánnak vezetni. Ehhez a képesítéshez autósiskolai képzés és a hozzárendelt vizsga letétele szükséges. Az oktatási bizonyítvány tartányos és nem tartányos szállításra, továbbá az ADR-ben meghatározott áruosztályokra szerezhető meg. Ebből is látszik, hogy ez a magasabb szintű képzettség.

Ammónium-nitrát műtrágyát szoktam szállítani a saját földemre MTZ traktorral vontatott pótkocsival. A számlán rajta van az, hogy a szállított áru mennyisége meghaladja az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességi határt. Kell-e biztonsági tanácsadót keresnem és megbíznom?

Nem kell, mert a szállított veszélyes áru hiába tartozik az ADR hatálya alá, a szállítás nem az ADR hatálya alatt történik, hanem arra a 7/2011. (III.8.) NFM rendelet előírásai vonatkoznak, az pedig nem írja elő a tanácsadó alkalmazását.

Cégünk alkatrész kereskedelemmel foglalkozik, de van egy szarvasmarha telepünk is, ahol tejhasznosítású állományt tartunk. Honlapjukat olvasva láttuk, hogy a fejőházi rendszerhez használt mosó-fertőtlenítő szerek ADR-esek. Ezeket futárszolgálat hozza ki heti rendszerességgel. Egyik munkatársunk GYES-en lévő felesége veszi át azokat a telep melletti szolgálati lakás részeként kialakított, de külön bejáratú raktárban. Ugyanitt gyűjtjük a kiürült, bárcákkal ellátott mosatlan kannákat, műanyag ballonokat is, amelyeket évente egyszer kb. 1100-1200 kg mennyiségben szállítatunk el. Kérdésünk az, hogy kell-e ADR oktatás a munkatársunk feleségének és van-e ezen kívül más teendőnk?

Az ADR a veszélyes áru szállításában résztvevők (feladó, szállító, címzett stb.) által alkalmazott, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyek részére a feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzést ír elő. Mivel a munkatársuk felesége GYES-en van és ő (így) nem az Önök alkalmazottja, ezért nincs szükség az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásra; viszont az a munkatárs, aki az üres, tisztítatlan és jelölt kannákat, ballonokat kezeli és előkészíti szállításra, annak szüksége van erre. Ezen kívül a feladott anyagmennyiség meghaladja az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességi határt, ezért veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó megbízására (kijelölésére) van szükség. Ezek a legfontosabbak.

Átnéztük a könyvelésben lefűzött fuvarokmányokat és rájöttünk, hogy 3 évvel ezelőtt ADR szempontból nem volt helyes a kitöltésük, mert akkor még nem volt ilyen képzettségű ügyintézőnk. Mit tehetünk ebben az esetben?

Külön tennivalójuk nincs, mert a kitöltéstől számítva több mint 2 év eltelt. Mivel az ADR esetében 2 év az elévülési idő, így a fuvarokmányokat érintő hiányosság Önökön nem kérhető számon.

Kártevőirtással és mentesítéssel foglalkozom. Kell-e nekem valamilyen ADR oktatás?

A szállított anyagok függvényében szükséges (pl. ANTIVESPE darázsirtó aeroszol /UN1950/; FICAM W rovarirtó koncentrátum /UN2757/ szállítása esetén). A biztonsági adatlapok 14. szakasza tartalmazza a szállítási információkat, amelyek egyben az adott anyag veszélyességére is utalnak. Ebben a szakaszban egyértelműen leírják azt is, ha az adott anyag nem tartozik a veszélyes áru szállítási szabályzatok hatálya alá.

A csomagolás is lényeges. Ha korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut szállít, már akkor is kell az ADR 1.3 fejezet szerinti munkakörre (feladatra) szakosított oktatással rendelkeznie.

A veszélyes árukat tartalmazó pótkocsikat külföldön szeretnénk feladni úgy, hogy azok az útvonal teljes magyarországi szakaszán vasúton lennének továbbítva. A rakomány a nem veszélyes áruk mellett 7,5 tonna LQ-s, 950 kg 3-as szállítási kategóriájú küldeménydarabokból állna. Mire kell ügyelni a fuvarokmány kitöltésénél?

A közúti-vasúti kombinált fuvarozásra feladott pótkocsiknak és rakományuknak meg kell felelniük az ADR előírásainak. A megadott anyagmennyiségek esetén a pótkocsit az ADR szerint nem kell megjelölni. A fuvarokmányban az „Az 1.1.4.4 bekezdés szerinti fuvarozás” bejegyzést kell szerepeltetni. Meg kell adni az „LQ”-s áru összegezett bruttó tömegét. Az ADR szerint jelölt, 3-as szállítási kategóriájú küldeménydarabok esetén kettő lehetőség van: vagy az ADR-ben meghatározott összes adatot megadják, vagy az 1.1.3.6 bekezdés alkalmazásával az összmennyiséget és számított értékét szállítási kategóriánként (jelen esetben 3-as szállítási kategória: 950). Abban az esetben, ha a fuvarokmányban UN-számot tüntetnek fel, akkor annak a pályavasút rendszerében is meg kell majd jelennie.

Futárpostai küldeményként rendszeresen szállítunk korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukat. Egyre nagyobb távolságokat kell megtennünk, ezért új gépkocsivezetőket vettünk fel, akik közül nem mindenki rendelkezik ADR oktatással. Az ADR 1.3-as oktatás elvégzéséig érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező sofőr mellé osztottuk be a kollégát, hogy váltásban vezessen. Ez így megfelelő?

Igen. Átmeneti megoldás addig, amíg az új sofőr a szükséges képzést meg fogja kapni, mert képzett személy közvetlen felügyelete mellett dolgozik; de egyedül nem vezethet. 

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló részletes információkat blogunkban találják meg.