Gyakran Ismételt Kérdések

Az ADR Szabályzat kétévente történő változásával az is változik, amit ügyfeleink tudni szeretnének, fontosnak tartanak, vagy érintheti őket.

A feltett kérdések és az arra adott válaszok másoknak is hasznosak lehetnek, ezért azokat rövidített formában itt tesszük közzé.

Sokféle, gyakran 20-22 féle veszélyes árut szállítunk fuvaronként. A szállításra kerülő veszélyes áruk biztonsági adatlapjaival el kell-e látni a járművet?

A biztonsági adatlapok készítésének alapja nem az ADR, hanem a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai tanácsi rendelet, amelynek rendelkezéseit az abban meghatározott anyagok és készítmények gyártására, forgalomba hozatalára vagy felhasználására kell alkalmazni. A szállító alatt ebben az esetben a gyártót, az importőrt, az egyedüli képviselőt, a továbbfelhasználót vagy a forgalmazót kell érteni és nem az ADR szerinti szállítót. 

A közúti szállításra vonatkozóan a biztonsági adatlap 14. pontja tartalmaz ugyan alapvető osztályozási információkat, azonban elkészítését, tartalmi és formai követelményeit nem az ADR írja elő, ezért a biztonsági adatlap nem szállítási dokumentum és azzal a járművet ellátni nem kell.

A cégünk a veszélyes áru szállításban 2015 óta csak feladóként vesz részt. A feladott mennyiség meghaladja az árura vonatkozó mentességi határt. Kell-e nekünk biztonsági tanácsadót megbíznunk?

Igen. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a veszélyes áruk szállításában csak feladóként vesznek részt és a 2018. december 31-ig érvényes előírások alapján nem kellett biztonsági tanácsadót kinevezniük, az ADR 1.8.3.1 bekezdés 2019. január 1-től érvényes előírásaitól eltérően legkésőbb 2022. december 31-ig kell biztonsági tanácsadót kinevezniük. Ez a nemzetközi átmeneti előírás nem lesz benne az ADR-2023-ban. Mivel a belföldi szabályozás ezt eddig is előírta, ezért belföldön ez nem jelent változást.

ADR hatálya alá tartozó veszélyes hulladékot szeretnék szállítani 7,5 tonnás tehergépkocsival. Csak belföldi fuvart szeretnék vállalni, külföldre nem megyek. Kell-e a járműre felrakni az „A” táblát?

Nem kell, mert egyrészt belföldi szállításról van szó, másrészt az ADR nem írja elő az „A” tábla használatát. Ha az autón már rajta van a tábla, akkor rajta maradhat; az nem hiányosság.

Ammónium-nitrát műtrágyát szoktam szállítani a saját földemre MTZ traktorral vontatott pótkocsival. A számlán rajta van az, hogy a szállított áru mennyisége meghaladja az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességi határt. Kell-e biztonsági tanácsadót keresnem és megbíznom?

Nem kell, mert a szállított veszélyes áru hiába tartozik az ADR hatálya alá, a szállítás nem az ADR hatálya alatt történik, hanem arra a 7/2011. (III.8.) NFM rendelet előírásai vonatkoznak, az pedig nem írja elő a tanácsadó alkalmazását.

Cégünk alkatrész kereskedelemmel foglalkozik, de van egy szarvasmarha telepünk is, ahol tejhasznosítású állományt tartunk. Honlapjukat olvasva láttuk, hogy a fejőházi rendszerhez használt mosó-fertőtlenítő szerek ADR-esek. Ezeket futárszolgálat hozza ki heti rendszerességgel. Egyik munkatársunk GYES-en lévő felesége veszi át azokat a telep melletti szolgálati lakás részeként kialakított, de külön bejáratú raktárban. Ugyanitt gyűjtjük a kiürült, bárcákkal ellátott mosatlan kannákat, műanyag ballonokat is, amelyeket évente egyszer kb. 1100-1200 kg mennyiségben szállítatunk el. Kérdésünk az, hogy kell-e ADR oktatás a munkatársunk feleségének és van-e ezen kívül más teendőnk?

Az ADR a veszélyes áru szállításában résztvevők (feladó, szállító, címzett stb.) által alkalmazott, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyek részére a feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzést ír elő. Mivel a munkatársuk felesége GYES-en van és ő (így) nem az Önök alkalmazottja, ezért nincs szükség az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásra; viszont az a munkatárs, aki az üres, tisztítatlan és jelölt kannákat, ballonokat kezeli és előkészíti szállításra, annak szüksége van erre. Ezen kívül a feladott anyagmennyiség meghaladja az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti mentességi határt, ezért veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó megbízására (kijelölésére) van szükség. Ezek a legfontosabbak.

Átnéztük a könyvelésben lefűzött fuvarokmányokat és rájöttünk, hogy 3 évvel ezelőtt ADR szempontból nem volt helyes a kitöltésük, mert akkor még nem volt ilyen képzettségű ügyintézőnk. Mit tehetünk ebben az esetben?

Külön tennivalójuk nincs, mert a kitöltéstől számítva több mint 2 év eltelt. Mivel az ADR esetében 2 év az elévülési idő, így a fuvarokmányokat érintő hiányosság Önökön nem kérhető számon.

Kártevőirtással és mentesítéssel foglalkozom. Kell-e nekem valamilyen ADR oktatás?

A szállított anyagok függvényében szükséges (pl. ANTIVESPE darázsirtó aeroszol /UN1950/; FICAM W rovarirtó koncentrátum /UN2757/ szállítása esetén). A biztonsági adatlapok 14. szakasza tartalmazza a szállítási információkat, amelyek egyben az adott anyag veszélyességére is utalnak. Ebben a szakaszban egyértelműen leírják azt is, ha az adott anyag nem tartozik a veszélyes áru szállítási szabályzatok hatálya alá.

A csomagolás is lényeges. Ha korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut szállít, már akkor is kell az ADR 1.3 fejezet szerinti munkakörre (feladatra) szakosított oktatással rendelkeznie.

Futárpostai küldeményként rendszeresen szállítunk korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukat. Egyre nagyobb távolságokat kell megtennünk, ezért új gépkocsivezetőket vettünk fel, akik közül nem mindenki rendelkezik ADR oktatással. Az ADR 1.3-as oktatás elvégzéséig érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkező sofőr mellé osztottuk be a kollégát, hogy váltásban vezessen. Ez így megfelelő?

Igen. Átmeneti megoldás addig, amíg az új sofőr a szükséges képzést meg fogja kapni, mert képzett személy közvetlen felügyelete mellett dolgozik; de egyedül nem vezethet. 

Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló részletes információkat blogunkban találják meg.

Külföldön vettünk gázolaj szállításához egy 440 literes térfogatú mobil üzemanyagkutat, amelyből a saját munkagépünket akarjuk majd a munkaterületen tankolni. A veszélyességi bárca és a környezetre veszélyes jel gyárilag rajta van az elején. A telephelyről történő kiszállításnál az ADR 1.1.3.1 c.) pontját szeretnénk alkalmazni, mert a külföldi tájékoztatás szerint minden feltételt teljesíteni tudunk, ami ehhez szükséges. Egy közúti ellenőrzésen mivel kell ezt igazolni?

Az ADR 1.1.3.1 c) pontja szerinti mentesség alkalmazása esetén az ADR előírásait nem kell alkalmazni, így a szállítás során külön igazolásra sincs szükség; azonban javasoljuk, hogy a gépkocsit lássák el a gyártó honlapján vagy a külföldi webshopban található leírás kinyomtatott, színes példányával. A műszaki adatokon kívül ebből - a legtöbb esetben - kiderül az, hogy ez a csomagolóeszköz megfelel az ADR 1.1.3.1 c.) pontjának alkalmazásához.

Vállalatunk fő tevékenysége a gépek nagykereskedelme, melyhez kapcsolódóan garanciális és garancián túli szervizelést is végzünk. Mivel szervizautóinkkal munkaterületet látunk el, ezért az ADR 1.1.3.1 c.) pontja szerinti mentességet szeretnénk alkalmazni. Hogyan lehetséges ez?

Az ADR 1.1.3.1 c) pontban meghatározott mentesség alkalmazásához három feltételnek egyidejűleg kell megfelelni. Ezek a következők: 

  • a vállalatok (vállalkozások) fő tevékenységét kiegészítő; méréssel, javítással és karbantartással kapcsolatos szállításoknak, ill. visszaszállításoknak kell lenniük; 
  • a szállított veszélyes áru mennyisége csomagolóeszközönként nem haladhatja meg az ADR 1.1.3.6 bekezdésben meghatározott mennyiségi határt, de legfeljebb 450 liter lehet; és
  • a szállítás nem lehet anyagbeszerzés, külső vagy belső anyagelosztás céljából végzett szállítás. 

Az első két feltétel teljesíthető, azonban a harmadik feltétel nem, mert nem garantálható és gazdaságossági szempontból sem életszerű az, hogy a naptári év minden munkanapján vagy kampányban munkaszüneti napokon is csak naponta egy helyszínre menjenek javítani. A kettő vagy több munkaterületre való kiszállás és szállítás pedig már anyagelosztás. Teljességgel az anyagbeszerzés sem zárható ki, hiszen „bármi történhet”, ezért a szállított anyagok függvényében más mentesség (pl. az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerinti) alkalmazása indokolt és javasolt.