Blog

Blogjainkban feldolgozunk egy-egy témakört, aktualitást, bízva abban, hogy ezzel is hozzájárulunk az ADR-es áruk szabályos és biztonságos szállításához.

Az ADR tanácsadó állandó alkalmazása (megbízása) tartányos és ömlesztett szállítási mód esetén mindig szükséges, a küldeménydarabos szállítási mód esetén a „0” szállítási kategóriába tartozó anyagok és a mentességi határ - 1000 számított érték - felett kötelező.
Biztonsági tanácsadót választani nem könnyű. Leggyakrabban ismeretség és üzleteli partnerek ajánlása alapján választanak ADR tanácsadót a vállalkozások vezetői. Az önálló, céltudatos keresés utáni választás nagyon ritka. Az, hogy jól döntöttek-e, az az első külföldi közúti ellenőrzés vagy egy alapos belföldi ADR telephelyi ellenőrzés után kiderül.
2023. szeptember 1-től a közlekedési közigazgatási bírságok 30%-al emelkednek. Ez alól a veszélyes áru szállítást érintő bírság-tételek sem jelentenek kivételt.
A vállalkozásoknak napi kihívást jelent az ADR rendszeréhez igazodni. Egyre inkább égető kérdéssé válik az ismeretek megújítása, vagy hiányának pótlása. Első, bizonytalan lépésként megpróbálnak félszavak, félmondatok mentén informálódni. Ez nyilvánvalóan nem hoz elegendő információt a továbblépéshez. Előbb-utóbb olyan szakembert kell keresni és találni, aki szakmai eligazodást nyújt. A sok-sok ADR-es kérdés után szükség lesz megoldásokra és megoldási tervekre, amelyek a vállalkozásokat segítik a jövőbeni munkavégzés megszervezésében.
A közlekedési hatóság, a rendőrség, a vámhatóság és a katasztrófavédelmi hatóság jogosult a veszélyes áru szállítójának (fuvarozójának) közúti ADR ellenőrzésére és szükség esetén helyszíni intézkedés megtételére. Leggyakrabban a katasztrófavédelem ellenőrei végeznek közúti ADR ellenőrzést, ezért ennek a folyamatát ismertetjük.
A közlekedési hatóság, a rendőrség, a vámhatóság és a katasztrófavédelmi hatóság jogosult a veszélyes áru csomagolójának, töltőjének, feladójának, berakójának, szállítójának (fuvarozójának), ideiglenes tárolójának, kirakójának, ürítőjének és címzettjének telephelyén önállóan vagy közösen ADR ellenőrzést tartani. A vállalkozások „leggyakrabban” a katasztrófavédelem ellenőreivel találkozhatnak, ezért blogunkban mi is erre fókuszálunk.
A küldeménydarabos szállítási mód esetén alkalmazható mentességek egyike a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség, a Limited Quantity (az „LQ”), amelynek feltétele az, hogy a veszélyes árut arra alkalmas külső csomagolásba helyezett belső csomagolásba csomagolják úgy, hogy az egyes küldeménydarabok össztömege max. 30 kg lehet.
A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Ez a képzés az általános előírások ismertetéséből és olyan speciális ismeretekből áll, amely a vállalkozás tevékenysége, profilja figyelembevételével kerül összeállításra.
Az ADR hatálya alá tartozó áruszállítást a veszélyes árura vonatkozó adatokat tartalmazó fuvarokmány(ok)nak kell kísérniük, amelye(ke)t a kiegészítő információkkal és egyéb kapcsolódó okmányokkal együtt az ADR szerint legalább három hónapig meg kell őrizni. A nyomtatványboltban kapható tehergépjármű menetlevél, fuvarlevél sorszámmal ellátott, szigorú számadású nyomtatvány, de magunk is készíthetünk az ADR előírásoknak megfelelő fuvarokmányt.
A napi munkáját rutinszerűen végző ember nem is gondol a berakás- és kirakás, valamint a szabályos rakomány-rögzítés fontosságára. A feladott áruk sérülésmentes célba juttatásának alapfeltétele a gondos, precíz munkavégzés, amely a szabályok ismeretét és azok következetes alkalmazását igényli. Ez különösen igaz a veszélyes áruk szállítására.