Blog

Blogjainkban feldolgozunk egy-egy témakört, aktualitást, bízva abban, hogy ezzel is hozzájárulunk az ADR-es áruk szabályos és biztonságos szállításához.

A közlekedési hatóság, a rendőrség, a vámhatóság és a katasztrófavédelmi hatóság jogosult a veszélyes áru szállítójának (fuvarozójának) közúti ADR ellenőrzésére és szükség esetén helyszíni intézkedés megtételére. Leggyakrabban a katasztrófavédelem ellenőrei végeznek közúti ADR ellenőrzést, ezért ennek a folyamatát ismertetjük.
A közlekedési hatóság, a rendőrség, a vámhatóság és a katasztrófavédelmi hatóság jogosult a veszélyes áru csomagolójának, töltőjének, feladójának, berakójának, szállítójának (fuvarozójának), ideiglenes tárolójának, kirakójának, ürítőjének és címzettjének telephelyén önállóan vagy közösen ADR ellenőrzést tartani. A vállalkozások „leggyakrabban” a katasztrófavédelem ellenőreivel találkozhatnak, ezért blogunkban mi is erre fókuszálunk.
A küldeménydarabos szállítási mód esetén alkalmazható mentességek egyike a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentesség, a Limited Quantity (az „LQ”), amelynek feltétele az, hogy a veszélyes árut arra alkalmas külső csomagolásba helyezett belső csomagolásba csomagolják úgy, hogy az egyes küldeménydarabok össztömege max. 30 kg lehet.
A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Ez a képzés az általános előírások ismertetéséből és olyan speciális ismeretekből áll, amely a vállalkozás tevékenysége, profilja figyelembevételével kerül összeállításra.
Az ADR hatálya alá tartozó áruszállítást a veszélyes árura vonatkozó adatokat tartalmazó fuvarokmány(ok)nak kell kísérniük, amelye(ke)t a kiegészítő információkkal és egyéb kapcsolódó okmányokkal együtt az ADR szerint legalább három hónapig meg kell őrizni. A nyomtatványboltban kapható tehergépjármű menetlevél, fuvarlevél sorszámmal ellátott, szigorú számadású nyomtatvány, de magunk is készíthetünk az ADR előírásoknak megfelelő fuvarokmányt.
A napi munkáját rutinszerűen végző ember nem is gondol a berakás- és kirakás, valamint a szabályos rakomány-rögzítés fontosságára. A feladott áruk sérülésmentes célba juttatásának alapfeltétele a gondos, precíz munkavégzés, amely a szabályok ismeretét és azok következetes alkalmazását igényli. Ez különösen igaz a veszélyes áruk szállítására.