Feladatkörök

A tanácsadói munka sokrétűségét, komplexitását tárjuk Önök elé.

Első látásra nem biztos, hogy ilyen összefüggés-rendszerben gondolkodik egy vállalkozás, mivel nem áll rendelkezésére kellő információ és sok esetben nem tudja, hogy kitől kérdezzen. Tőlünk bátran kérdezhet!

Az ADR-es áruszállításhoz, az ADR-es oktatáshoz, a telephelyek speciális igényeihez igazodó feladatkörökkel és  az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal várjuk Önöket.

ADR

A tanácsadó feladatai a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett:

 • annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;
 • tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;
 • éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről.

Figyelemmel kíséri:

 • a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;
 • azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;
 • a veszélyes áruk szállítására, csomagolására, töltésére, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;
 • a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;
 • a szállítás vagy a csomagolás, töltés, be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;
 • a szállítás vagy a csomagolás, töltés, be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;
 • a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;
 • az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;
 • annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk feladásában, szállításában, csomagolásában, töltésében, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;
 • a veszélyes áruk szállításakor, csomagolásakor, töltésekor, be- és kirakásakor fennálló kockázat tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a csomagolással, töltéssel, be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;
 • szükség szerint az ADR-ben meghatározott közbiztonsági terv meglétét.
 • ha a vállalkozás valamilyen formában érintett pl. a kombinált szállításban, akkor a vasúti (RID) és/vagy a belvízi veszélyes áru szállítás (ADN) tekintetében is meg tudjuk oldani a tanácsadói feladatok ellátását.
ADR - A tanácsadó feladatai a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett | Sashegy ADR

Munkavédelem

 • közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében,
 • munkavédelmi oktatás,
 • megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kialakítása,
 • közreműködés a mentési terv elkészítésében,
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat,
 • munkavédelmi üzembe helyezés,
 • időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése,
 • egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása,
 • közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében,
 • munkabalesetek kivizsgálása.
Munkavédelem - A munkavédelemmel kapcsolatos feladatok átvállalása | Sashegy ADR

Tűzvédelem

 • tűzvédelmi szabályzat készítése gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek részére (ha 5-nél több munkavállalót foglalkoztatnak a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt; az általuk üzemeltetett, bérelt épület vagy épületrész egy helyiségének befogadóképessége meghaladja az 50 főt vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.),
 • évenkénti tűzvédelmi oktatás a munkavállalók, illetve a munkavégzésben résztvevő családtagok részére,
 • tűzvédelmi dokumentáció készítése és kezelése,
 • tűzoltó készülékek karbantartásával kapcsolatos ügyintézés.
Tűzvédelem - A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok átvállalása | Sashegy ADR

Üzemazonosítás

 • az üzemeltető telephelyén a fuvarokmányok, a biztonsági adatlapok vizsgálata alapján és az üzemeltető által adott információk ismeretében a jelenlévő veszélyes anyagok maximális mennyiségének felmérése,
 • amennyiben a rendelkezésre bocsátott adatok, információk alapján az üzemeltető a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerint küszöbérték alatti üzemnek minősül, akkor a szükséges teendők áttekintése,
 • a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedély kérelem és üzemazonosítási adatlapok elkészítése,
 • katasztrófavédelem kérésére nyilatkozat, adatszolgáltatás elkészítése.
Üzemazonosítás - Felmérés, engedély kérések | Sashegy ADR